Veu Rebel PDF Imprimir

La Veu Rebel és l'òrgan d'expressió de Joves Comunistes. L'objectiu principal de la Veu Rebel és informar del posicionament de JC sobre els diversos successos que es donen a Catalunya i al món. El nostre òrgan d'expressió té una part dedicada a cobrir temes d'actualitat als que els mitjans de comunicació de masses no donen importància. La seva elaboració és fruit del treball conjunt de la militància al voltant de la secretaria de comunicació i en concret del Consell de Redacció.

Aquí pots trobar les últimes edicions de la Veu Rebel: